تور گرجستان، تفلیس + باتومی

تور گرجستان، تفلیس + باتومی
  • شماره تور : 0000765
  • روز پرواز : هر روز
  • هواپیمایی : تابان ایر
  • اعتبار تور : 02 مرداد - 29 شهریور
  • مدت اقامت :

دانلود فایل تور


نام هتل درجه هتل سرویس ها قیمت دو تختهشب اضافه قیمت یک تختهشب اضافه کودک(6-12)شب اضافه کودک(2-6)شب اضافه
Eurasia
Prime
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
10,000,000  
N/A
16,500,000  
N/A
8,000,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Eurasia
Hotel Mari
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
11,300,000  
N/A
19,000,000  
N/A
8,700,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Batoni
Prime
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
12,000,000  
N/A
19,000,000  
N/A
9,900,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Polo
Hotel Mari
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
12,000,000  
N/A
19,300,000  
N/A
8,400,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Hotel 2005
Oscar
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / Standard
12,000,000  
N/A
19,300,000  
N/A
8,900,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Like
Oscar
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
12,000,000  
N/A
19,300,000  
N/A
8,900,000  
N/A
5,300,000  
N/A
New Garden
Oscar
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / Standard
12,000,000  
N/A
19,800,000  
N/A
9,400,000  
N/A
5,300,000  
N/A
SM Hotel
Oscar
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
12,000,000  
N/A
19,800,000  
N/A
8,900,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Royal Lux
Royal
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
12,300,000  
N/A
18,000,000  
N/A
9,800,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Batoni
Georgian Hotel
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
12,700,000  
N/A
18,900,000  
N/A
9,900,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Eurolux
Georgian Hotel
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / Standard
13,400,000  
N/A
20,300,000  
N/A
10,400,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Hotel 2005
Hotel Mari
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
13,500,000  
N/A
22,300,000  
N/A
8,900,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Like
Hotel Mari
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
13,500,000  
N/A
22,300,000  
N/A
8,900,000  
N/A
5,300,000  
N/A
SM Hotel
Hotel Mari
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
13,800,000  
N/A
22,800,000  
N/A
9,400,000  
N/A
5,300,000  
N/A
New Garden
Hotel Mari
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
13,800,000  
N/A
22,800,000  
N/A
9,400,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Atu
Prime
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
14,300,000  
N/A
21,800,000  
N/A
9,000,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Hotel Ellegance
Georgian Hotel
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
14,500,000  
11,800,000
17,400,000  
14,600,000
11,000,000  
8,300,000
5,300,000  
2,500,000
Hirad Hotel
Jeal
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
14,500,000  
N/A
19,000,000  
N/A
10,700,000  
N/A
5,300,000  
N/A
(Satori)Garden
Genatsvale GRD Georgia PLS
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / Economy
14,500,000  
N/A
24,000,000  
N/A
11,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Eurolux
Prime
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / Standard
15,400,000  
N/A
23,700,000  
N/A
11,400,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Royal Sky
Prime
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
15,400,000  
N/A
26,000,000  
N/A
9,900,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Hotel Ellegance
Prime
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
15,900,000  
N/A
19,700,000  
N/A
11,400,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Sky Georgia
Hotel Mari
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
16,000,000  
N/A
27,300,000  
N/A
10,000,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Green Point
Hotel Mari
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
16,000,000  
N/A
27,300,000  
N/A
10,000,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Guru
Georgian Hotel
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
16,300,000  
N/A
21,200,000  
N/A
11,500,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Royal Sky
Jeal
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
16,500,000  
N/A
28,700,000  
N/A
11,700,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Eurolux
Jeal
اقامت همراه با صبحانه ،ناهار، شام / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
16,900,000  
N/A
28,700,000  
N/A
10,800,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Sky Georgia
Genatsvale GRD Georgia PLS
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Economy
17,200,000  
N/A
29,500,000  
N/A
11,700,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Green Point
Genatsvale GRD Georgia PLS
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Economy
17,200,000  
N/A
29,500,000  
N/A
11,700,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Eurolux
Royal Palace Hotel
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
17,800,000  
N/A
28,200,000  
N/A
12,200,000  
N/A
12,200,000  
N/A
GNG
Genatsvale GRD Georgia PLS
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Economy
18,400,000  
N/A
31,800,000  
N/A
13,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Horizont
Genatsvale GRD Georgia PLS
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / Economy
19,000,000  
N/A
31,800,000  
N/A
13,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Sky Georgia
L Bakuri
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
19,400,000  
N/A
33,900,000  
N/A
12,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Green Point
L Bakuri
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
19,400,000  
N/A
33,900,000  
N/A
13,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Guru
Jeal
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
19,700,000  
N/A
32,400,000  
N/A
11,500,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Guru
Alik Hotel
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
19,700,000  
N/A
33,300,000  
N/A
12,800,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Blossom
Jeal
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
20,400,000  
N/A
34,900,000  
N/A
13,500,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Green Point
Alik Hotel
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
20,800,000  
N/A
36,500,000  
N/A
12,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Sky Georgia
Alik Hotel
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
20,800,000  
N/A
36,500,000  
N/A
12,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
KS Hotel
Royal Palace Hotel
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
21,000,000  
N/A
34,700,000  
N/A
12,700,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Vedzisi
Jeal
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
21,200,000  
N/A
35,500,000  
N/A
13,700,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Green Point
Grand Georgian Palace-Old:Grand Rixos
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
21,700,000  
N/A
37,800,000  
N/A
12,000,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Sky Georgia
Grand Georgian Palace-Old:Grand Rixos
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
21,700,000  
N/A
37,800,000  
N/A
12,000,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Royal Sky
Aqua Batumi Hotel App
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
21,800,000  
N/A
38,000,000  
N/A
12,000,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Vedzisi
Royal Palace Hotel
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
22,300,000  
N/A
35,700,000  
N/A
14,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
L Plaza
Royal Palace Hotel
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
22,700,000  
N/A
40,800,000  
N/A
15,700,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Hotel Genio
Royal Palace Hotel
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
23,200,000  
N/A
39,300,000  
N/A
14,700,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Villa Victoria
Legacy
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
23,300,000  
N/A
37,300,000  
N/A
11,700,000  
N/A
5,300,000  
N/A
GNG
Grand Georgian Palace-Old:Grand Rixos
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
23,400,000  
N/A
39,800,000  
N/A
13,000,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Horizont
Grand Georgian Palace-Old:Grand Rixos
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / Standard
23,400,000  
N/A
39,800,000  
N/A
13,000,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Guru
Legacy
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
23,900,000  
N/A
38,900,000  
N/A
12,300,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Green Queen Boutique Hotel
Royal Palace Hotel
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
24,300,000  
N/A
41,200,000  
N/A
17,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Toscano
Legacy
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
25,000,000  
N/A
44,200,000  
N/A
14,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
L Plaza
Grand Georgian Palace-Old:Grand Rixos
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
25,200,000  
N/A
41,000,000  
N/A
13,400,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Primavera
Grand Georgian Palace-Old:Grand Rixos
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
25,800,000  
N/A
44,500,000  
N/A
13,400,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Colombi
Grand Georgian Palace-Old:Grand Rixos
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
25,800,000  
N/A
44,500,000  
N/A
13,400,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Green Queen Boutique Hotel
Aristocart
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
25,800,000  
N/A
45,700,000  
N/A
16,400,000  
N/A
5,300,000  
N/A
LM Clube
Aqua Batumi Hotel App
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
26,300,000  
N/A
47,700,000  
N/A
14,700,000  
N/A
5,300,000  
N/A
LM Clube
Grand Georgian Palace-Old:Grand Rixos
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
26,500,000  
N/A
46,300,000  
N/A
13,400,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Vilton
Grand Georgian Palace-Old:Grand Rixos
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
26,900,000  
N/A
46,500,000  
N/A
13,400,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Toscano
Sputnik Hotel
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
27,700,000  
N/A
46,800,000  
N/A
16,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Dolabauri
Sputnik Hotel
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
29,300,000  
N/A
47,800,000  
N/A
12,700,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Iveria Inn
Aqua Batumi Hotel App
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
31,200,000  
N/A
53,700,000  
N/A
19,300,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Primavera
Sputnik Hotel
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
31,500,000  
N/A
54,700,000  
N/A
18,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Colombi
Sputnik Hotel
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
31,500,000  
N/A
54,700,000  
N/A
18,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Best Western City Center
Legacy
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
31,700,000  
N/A
55,800,000  
N/A
21,800,000  
N/A
5,300,000  
N/A
LM Clube
Sputnik Hotel
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
32,300,000  
N/A
55,800,000  
N/A
18,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Dolabauri
Sky Tower
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
37,900,000  
N/A
68,400,000  
N/A
19,500,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Cron Palace
Best Wstern Plus
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
39,300,000  
N/A
73,000,000  
N/A
18,400,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Radius Hotel
Sputnik Hotel
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
39,800,000  
N/A
70,200,000  
N/A
25,700,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Preference Hualing
Castello Mare
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Diana
51,000,000  
N/A
93,200,000  
N/A
34,000,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Holiday Inn
Best Wstern Plus
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
51,500,000  
N/A
96,800,000  
N/A
31,800,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Preference Hualing
Grand Gloria
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
54,400,000  
N/A
94,900,000  
N/A
33,400,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Wyndham Grand
Intourist
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
54,800,000  
N/A
103,400,000  
N/A
35,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Wyndham Grand
Sky Tower
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / Standard
54,800,000  
N/A
103,400,000  
N/A
35,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Wyndham Grand
Grand Gloria
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
60,400,000  
N/A
109,000,000  
N/A
31,400,000  
N/A
5,300,000  
N/A
The Biltmore Hotel
Euphoria
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / Standard
61,500,000  
N/A
119,000,000  
N/A
57,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
The Biltmore Hotel
Intourist
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
61,500,000  
N/A
119,000,000  
N/A
57,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Wyndham Grand
Wyndham
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
اقامت همراه با صبحانه / Standard
61,700,000  
N/A
113,400,000  
N/A
35,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A
Radisson Blu Iveria
Grand Gloria
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
64,000,000  
N/A
122,800,000  
N/A
46,500,000  
N/A
5,300,000  
N/A
The Biltmore Hotel
Grand Gloria
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
64,000,000  
N/A
124,000,000  
N/A
51,500,000  
N/A
5,300,000  
N/A
The Biltmore Hotel
Radisson Blu Hotel Batumi
اقامت همراه با صبحانه / Standard
اقامت همراه با صبحانه / استاندارد
79,000,000  
N/A
142,800,000  
N/A
61,200,000  
N/A
5,300,000  
N/A

درج نظر